Ga direct naar


Thema's

Binnen dit onderdeel van de Leisure Academy Brabant portal vind je de actuele en belangrijke thema’s waaraan gewerkt wordt. De wijze waarop loopt uiteen van academische werkplaatsen en lectoraten tot grote (onderzoeks-)projecten en bijzondere onderwijstrajecten.

Als je een thema niet terugvindt in de lijst, schroom dan niet om contact op te nemen via info@leisureacademybrabant.nl

Snelkoppelingen